Продукти

ЕЛВИ ООД гарантира:
- млечните продукти са произведени от сурово краве мляко без добавяне на растителни мазнини;
- производството е съобразено и е в съответствие с изискванията на действащото Българско и Европейско законодателство;
- продуктите отговарят на заложените в технологичните документации качествени показатели и не съдържат консерванти;
- контрол на качеството на всеки етап от производствения процес: доставка на сурово краве мляко, преработка и експорт на продукта към потребителя.

продуктите на "Боженци"

продуктите на "Елви"

продукти на "Боженци" продукти на "Елви"